Aanvragen

Aanvragen
Wij bekostigen uitsluitend zaken waarvan alle, grotere dan wel kleinere groepen van cliënten van Het Westerhonk profijt hebben.

Niet in aanmerking komen:

  1. Voorzieningen die tot het terrein van de AWBZ of andere wettelijke regelingen behoren.
  2. Aanvragen van of voor individuele personen.
  3. Aanvragen voor projecten die reeds (ten dele) zijn gerealiseerd.
  4. Aanvragen voor doorlopende bijdragen.

Bij een aanvraag moet worden vermeld:

  1. Adres en categorie van de groep bewoners voor wie de aanvraag geschiedt.
  2. Fiat teamleider en regiodirecteur.
  3. Beschrijving van het project en motivering van het belang, met vermelding van het geraamde gebruik en de waarborgen voor de exploitatie.
  4. Kostenraming uitgaande van twee offertes als de aanvraag boven de 1500 euro uitkomt.

De aanvragen moeten altijd eerst via de regiodirecteur voor toestemming. 

Het bestuur bespreekt de aanvragen in de bestuursvergadering en beslist of de aanvraag wordt gehonoreerd of niet. De aanvragen worden, als ze compleet zijn, behandeld op de eerstvolgende bestuursvergadering, tenzij er spoed geboden is. Vragen over een idee kunnen altijd per mail gesteld worden aan Hanneke Klop