Donaties en giften

U kunt zich aanmelden als donateur per e-mail: Cécile Boers of schriftelijk via:

Stichting Vrienden van het Westerhonk
Postbus 1035
2680 BA Monster
Bankrekeningnummer: NL 04RABO0129153737

U kunt ons steunen door:

  1. Donateur te worden met een vaste jaarlijkse bijdrage van minimaal 10 euro. Wij zijn tevreden met een bescheiden bijdrage. Want ook het aantal van de donateurs zien wij als een mate van betrokkenheid en een stimulans bij ons werk. Vaste bijdragen bieden ons ook meer zekerheid van jaar tot jaar.
  2. Een schenking, eenmalig of in termijnen,
  3. Onze stichting te bedenken in uw testament met een erfstelling of legaat.
  4. Sponsor te worden.

Daarbij is van belang dat onze stichting door de belastingdienst formeel erkend is al een “Algemeen Nut Beogenden Instelling” (ANBI, fiscaalnummer: 8160.72.929) en dat daardoor op uw bijdragen aan ons de aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting van toepassing is. Bovendien is door deze erkenning vanaf het jaar 2007 in het geheel geen schenkingsrecht meer verschuldigd.

Desgewenst kan ons secretariaat u over de mogelijkheden van schenken en nalaten verder inlichten. Neem hiervoor contact op met Cécile Boers.

Tenslotte: al ons werk is vrijwilligerswerk. Bijdragen worden voor vrijwel honderd procent besteed aan het doel waarvoor ze gegeven worden.

Lees hier wat we in 2023 met uw donaties en giften hebben gedaan.

Voor aanvragen vanuit Het Westerhonk aan de Vrienden van het Westerhonk vindt u hier het aanvraagformulier.