Contact

Secretariaatsadres:
Postbus 1035
2680 BA Monster

Bankrelatie Rabobank: NL04RABO 012 91 53 737 te ‘s-Gravenzande
Register K.v.K. 41145828 Haaglanden
Erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) fiscaalnummer: 8160.72.929

U kunt zich aanmelden als donateur per e-mail: secretariaat@vriendenvanhetwesterhonk.nl of schriftelijk via:

Stichting Vrienden van het Westerhonk
Postbus 1035
2680 BA Monster