Beleef tv zou welkome verbetering zijn voor bewoners Westerhonk

In de krant op zondag van Delft op pagina 21 stond een stukje over de beleef tv.

Zie hieronder de tekst uit de Delftse krant:
Petri woont op woonzorgpark Het Westerhonk in Monster, in een woning met 3 dames en 4 heren. Allen hebben een verstandelijke beperking. De groepsleiding van de woning waar Petri woont is van mening dat het belangrijk is om een ieder zich zo veel mogelijk op hun eigen manier te laten ontwikkelen, binnen de mogelijkheden die ze hebben. De Beleef TV biedt die kans. 

De Beleef TV is een interactieve, mobiele activiteitentafel, speciaal ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Het spelen van stimulerende spellen, het luisteren naar muziek en het ophalen van herinneringen brengt de bewoners van de zorginstelling dichter bij elkaar en bij hun omgeving.

Op Het Westerhonk is de Beleef TV een week op proef geweest, en Petri heeft hier samen met haar groepsgenoten veel plezier aan beleefd. Het is duidelijk dat de Beleef TV een waardevolle toevoeging zou zijn aan de woning. Binnen de instelling zijn er echter geen gelden om de TV aan te schaffen. Er is daarom een verzoek ingediend bij Stichting Vrienden van het Westerhonk. Deze stichting heeft als doel om geldelijke bijdragen te ontvangen en deze in te zetten voor zaken ten behoeve van het welbevinden van de bewoners van Het Westerhonk. De moeder van Petri, Yvonne Klein, startte uit enthousiasme ook een crowdfunding om een donatie te vragen voor het bekostigen van de Beleef TV. Er is al een aardig bedrag opgehaald, maar we zijn er nog lang niet. Er kan gedoneerd worden via Stichting Vrienden het Westerhonk of via de Facebookpagina van Yvonne Klein. Kijk voor meer informatie op Vrienden van het Westerhonk