Joke neemt afscheid als bestuurslid van de vrienden

Na 15 jaar heb ik op 2 mei jl. mijn laatste vergadering bij de Stichting Vrienden van het Westerhonk bijgewoond. In 2007 werd ik gevraagd om bestuurslid te worden. Mijn dochter woonde er en zodoende was ik nauw betrokken bij het Westerhonk. Het doel van de Stichting sprak mij erg aan en ik wilde me hier graag voor inzetten. Veel speciale wensen van en voor bewoners die vanwege het te krappe reguliere budget niet haalbaar zijn, kunnen door de Stichting wel gerealiseerd worden. Zo schommelen en fietsen er bijvoorbeeld inmiddels heel wat bewoners met veel plezier op speciaal aan de doelgroep aangepast materiaal.

Toen mijn dochter in 2009 overleed, wilde ik graag een lijntje met het Westerhonk houden omdat zij daar een hele goede tijd heeft gehad en ik er mooie herinneringen aan heb. Dus bleef ik bestuurslid van de Stichting Vrienden. Dit lijntje houd ik nu op andere manieren in stand.

Het is helaas nog niet gelukt een bestuurslid te vinden die mij gaat vervangen. Mocht u hier interesse in hebben dan horen wij dat graag. Ouders, familie, vrienden of bekenden van bewoners zijn vanwege hun bekendheid met het Westerhonk van harte welkom, maar ook belangstellenden en mensen die om wat voor reden dan ook, het Westerhonk een warm hart toedragen, zijn welkom!!

Met bloemen en een mooie herinnering in de vorm van een beeldje, ging ik met een dubbel gevoel naar huis. Het was een fijne tijd en ik blijf beschikbaar voor hand- en spandiensten bij evenementen.

Joke van Campenhout