Wim van Leeuwen nieuwe voorzitter

In de corona tijd heb ik stilzwijgend het voorzitterschap van de Stichting Vrienden van het Westerhonk overgenomen van John Kloos, die het voorzitterschap vele jaren heeft vervuld.
Geboren in Monster in 1953 heb ik op jonge leeftijd de bouw van het Westerhonk in Monster kunnen volgen. Destijds had ik weinig binding met het Westerhonk, in mijn directe omgeving kende ik geen mensen die daar zouden gaan wonen. Dat werd anders toen ik mijn echtgenote leerde kennen. Zij maakte deel uit van een tweeling. Haar broer die na haar geboren werd heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging opgelopen en kwam uiteindelijk in het Westerhonk te wonen, waar hij op jonge leeftijd is overleden. Toen ik gevraagd werd om voorzitter van de Stichting Vrienden van het Westerhonk te worden heb ik, mede door de ervaring van mijn echtgenote, volmondig ja gezegd. Ik ben sinds 2009 woonachtig in Hoek van Holland met mijn echtgenote en we hebben twee kinderen die niet bij ons in de buurt wonen. We hebben (nog) geen kleinkinderen.

In mijn werkzame leven heb ik met een financiële opleiding bij diverse bedrijven gewerkt als o.a. controller en directeur. De laatste 15 jaren als directeur, mede-eigenaar van een kinderopvangorganisatie die we in 2018 hebben verkocht. Op dat moment ben ik gestopt met werken en het is dan alsof het in de krant staat; je wordt voor allerlei vrijwilligers functies benaderd, dit voorzitterschap is er een van.

Als Stichting Vrienden van het Westerhonk ondersteunen we financieel projecten tot een bepaald maximum, die niet vanuit het reguliere budget gefinancierd worden. We komen aan geld door donaties van bedrijven, particulieren en nalatenschappen.

Wim van Leeuwen
Voorzitter Stichting Vrienden van het Westerhonk